Profil společnosti HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

 

Z historie společnosti

 

Začátek společného podnikání jednatelů společnosti v oblasti auditorských služeb je datován do roku 1990, kdy oficiálně vznikla profese auditorů – ověřovatelů účetních závěrek na území dnešní České republiky.

 

Po změně legislativy umožňující právnickým osobám poskytovat auditorské služby se současní společníci rozhodli v roce 1992 založit veřejnou obchodní společnost. V roce 1994. byla společnost přetransformována na společnost s ručením omezeným s názvem HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

 

Společnost je od roku 1993 zaregistrována v seznamu právnických osob vykonávajících auditorskou činnost vedeném Komorou auditorů České republiky (www.kacr.cz) – osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 127.

 

V roce 1996 byli jednatelé společnosti zapsáni do seznamu daňových poradců vedeného Komorou daňových poradců České republiky (www.kdpcr.cz). Po změně zákona o daňovém poradenství umožňující i právnickým osobám působit jako daňový poradce, byla i společnost zaevidována jako právnická osoba – daňový poradce. Daňoví poradci společnosti se zavázali dodržovat dobrovolný „Etický kodex Komory daňových poradců České republiky“.

 

V roce 2004 byla společnost po splnění požadovaných podmínek přijata za řádného člena mezinárodní asociace nezávislých auditorských, účetních a poradenských společností MGI (www.mgiworld.com) s více než 200 členy v 70 zemích pěti světových kontinentů. Na základě členství v této mezinárodní síti, které je zárukou vysokého standardu poskytovaných služeb, je společnost oprávněna používat ve svém názvu označení příslušnosti k této organizaci. Proto od roku 2006 společnost používá název MGI HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

 

 V únoru 2014 se společnost vrátila k původnímu názvu HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

 

Předmět podnikání

  • auditorská činnost

  • činnost účetních poradců

  • činnost organizačních a ekonomických poradců

  • činnost daňového poradenství

 

Bližší specifikace poskytovaných služeb – viz (Nabídka služeb)

 

 

 

Vedení společnosti

Ing. Naděžda Kočová

jednatelka

auditorka – osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 156

daňová poradkyně – osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců č. 2199


 

Ing. Petr Hájek

jednatel

auditor – osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 140

daňový poradce – osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců č. 2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky English

www.kacr.cz

www.kdpcr.cz

Daňový poradce šetří váš čas

https://www.youtube.com/watch?v=pDNjzgNI2-k

Návštěvnost stránek

063586
hajekkocova_bgmain.png