Poskytované služby

Dále uvedené služby poskytujeme jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro organizace neziskového sektoru (vč. společenství vlastníků nebytových jednotek) v rámci celé České republiky:

 

Auditorské služby

 • audity řádných, mimořádných a konsolidovaných účetních závěrek
 • průběžný auditorský dohled na účetnictví účetních jednotek
 • audity projektů financovaných z veřejných zdrojů
 • kontroly účetnictví a účetních závěrek (včetně účetnictví a účetních závěrek podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US-GAAP)
 • due diligence
 • rozbory hospodaření

 

Daňové služby

 • daňové poradenství
 • daňový audit
 • daňové zastupování včetně odkladů pro přiznání k daním z přjmů
 • sestavování přiznání k dani z přidan hodnoty, přiznání k daním z příjmů a k dalším daním (silniční dani, dani z nemovitostí apod.)

 

Účetní služby

 • vedení účetnictví pro menší a středně velké účetní jednotky (včetně účetnictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US-GAAP)
 • vedení daňové evidence
 • sledování nákladů a výnosů podle požadovaných hledisek
 • sestavování účetních závěrek a účetních výkazů (Rozvaha, Výsledovka, Příloha k účetní závěrce, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích - Cash-flow) - včetně účetních závěrek podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US-GAAP)

 

Poradenské a konzultační služby

 • konzultační služby při zakládání nových obchodních společností a dalších subjektů, při fůzích a přeměnách (transformacích) společností
 • tvorba a posuzování podnikatelských záměrů - úvěrových propočtů pro potřeby poskytnutí úvěrů
 • rozbory hospodaření
 • finanční analýzy
 • analýzy a poradenství týkající se ekonomických informačních systémů

 

Mzdová agenda a personalistika

 • vedení mzdové agendy a navazující personální evidence
 • kontroly vedení mzdové agendy u účetních jednotek
 • sestavování a předkládání výkazů a hlášení orgánům zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení
 • zastupování před finančním úřadem  a dalšími institucemi (zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení) včetně zastupování při kontrolách prováděných těmito orgány

 

Česky English

www.kacr.cz

www.kdpcr.cz

Daňový poradce šetří váš čas

https://www.youtube.com/watch?v=pDNjzgNI2-k

Návštěvnost stránek

065896
hajekkocova_bgmain.png