Poskytované služby

Dále uvedené služby poskytujeme jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro organizace neziskového sektoru (vč. společenství vlastníků nebytových jednotek) v rámci celé České republiky:

 

Auditorské služby

  • audity řádných, mimořádných a konsolidovaných účetních závěrek
  • průběžný auditorský dohled na účetnictví účetních jednotek
  • audity projektů financovaných z veřejných zdrojů
  • kontroly účetnictví a účetních závěrek (včetně účetnictví a účetních závěrek podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US-GAAP)
  • due diligence
  • rozbory hospodaření

 

Daňové služby

  • daňové poradenství
  • daňový audit
  • daňové zastupování včetně odkladů pro přiznání k daním z přjmů
  • sestavování přiznání k dani z přidan hodnoty, přiznání k daním z příjmů a k dalším daním (silniční dani, dani z nemovitostí apod.)

 

Účetní služby

  • vedení účetnictví pro menší a středně velké účetní jednotky (včetně účetnictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US-GAAP)
  • vedení daňové evidence
  • sledování nákladů a výnosů podle požadovaných hledisek
  • sestavování účetních závěrek a účetních výkazů (Rozvaha, Výsledovka, Příloha k účetní závěrce, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích - Cash-flow) - včetně účetních závěrek podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US-GAAP)

 

Poradenské a konzultační služby

  • konzultační služby při zakládání nových obchodních společností a dalších subjektů, při fůzích a přeměnách (transformacích) společností
  • tvorba a posuzování podnikatelských záměrů - úvěrových propočtů pro potřeby poskytnutí úvěrů
  • rozbory hospodaření
  • finanční analýzy
  • analýzy a poradenství týkající se ekonomických informačních systémů

 

Mzdová agenda a personalistika

  • vedení mzdové agendy a navazující personální evidence
  • kontroly vedení mzdové agendy u účetních jednotek
  • sestavování a předkládání výkazů a hlášení orgánům zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení
  • zastupování před finančním úřadem  a dalšími institucemi (zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení) včetně zastupování při kontrolách prováděných těmito orgány

 

Česky English

www.kacr.cz

www.kdpcr.cz

Daňový poradce šetří váš čas

https://www.youtube.com/watch?v=pDNjzgNI2-k

Návštěvnost stránek

051786
hajekkocova_bgmain.png